1. ประเภทของการโฆษณา เปิดสปอตทุกต้นชั่วโมง โดยออกอากาศ
1.1 ทางสถานีวิทยุ Clean Radio FM 92.50 MHz (ตั้งแต่เวลา04.00-24.00น.ทุกวัน)
1.2 ทาง http://www.cleanradio925.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
1.3 ทางแอปพลิเคชั่น สื่อสร้างสุข ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
และเพิ่มพูดโฆษณาในรายการ เพลงรักลูกทุ่ง ช่วงเวลา 09.00-11.00น. และ14.00-16.00น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ โดยสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

2. สถานีวิทยุออกอากาศ สถานีวิทยุประเภทธุรกิจ Clean Radio FM 92.50 MHz อุบลราชธานี คำขวัญสถานี "คลีนเรดิโอร่วมสร้างสังคมดีมีศีลธรรม"

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ประชาชนวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3.2 ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
3.3 ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ลูกจ้างของรัฐและเอกชน
3.4 เกษตรกร
3.5 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น

4.รัศมีการออกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ

5.รูปแบบรายการของสถานี ประกอบด้วย

5.1 รายการประเภทข่าว รายการเด่น เช่น รายการHeadlineเช้าและ รายการ Headlineบ่าย ดำเนินรายการโดย นพพร พันธุ์เพ็ง และสุชัย เจริญมุขยนันท รายการ8โมงเช้าข่าว NBT จาก สทท.อุบลราชธานี รายการเก็บตกจากเนชั่น จาก Nation Channel กรุงเทพมหานคร
5.2 รายการเพลง รายการเด่น เช่น รายการเพลงรักลูกทุ่ง ดำเนินรายการโดยใบเฟิร์น (น.ส.ปัทมาพร ละเลิศ)
รายการเพลงกล่องดนตรี เปิดเพลงลูกทุ่งและสตริงร่วมสมัยสลับสปอตมไ่มีผู้ดำเนินรายการ
5.3 รายการธรรมะ รายการเด่น เช่น รายการธรรมะรับอรุณ ดำเนินรายการโดยพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย รายการธรรมะกับชีวิต ดำเนินรายการโดยนพพร พันธุ์เพ็ง รายการลานบ้านลานธรรม ดำเนินรายการนพพร พันธุ์เพ็ง และสุชัย เจริญมุขยนันท ร่วมกับเครือข่ายด้านศาสนา
5.4 รายการสารคดี รายการเด่น เช่น รายการคนรักป่า คนรักสุขภาพ รายการคนรักรถ รายการคนรักบ้าน
5.5 รายการส่งเสริมประชาคมอาเซียน รายการเด่น เช่น รายการอาเซียนสุขสันต์กับอาจารย์เษมสันต์ วีระกุล
รายการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

6. อัตราค่าโฆษณา

6.1สปอตต้นชั่วโมง 5,000บาท/เดือน
6.2 สปอตในรายการ 5,000บาท/เดือน

7. วิธีการชำระเงิน จ่ายหลังวันที่23ของทุกๆเดือนก่อนออกอากาศ http://www.cleanradio925.com

© 2014 Clean radio ubon